OLEJ POPIROLITYCZNY

OLEJ POPIROLITYCZNY

Firma Lemix w ofercie posiada również olej popirolityczny stanowiący mieszankę węglowodorów aromatycznych. Olej ten w określonych warunkach może być zamiennikiem oleju opałowego lekkiego (ekoterm). Produkt ma zastosowanie w kotłowniach przemysłowych. Każda dostawa oleju popirolitycznego potwierdzona jest badaniem laboratoryjnymi. Oprócz dytrybucji oleju popirolitycznego, we współpracy z dużymi firmami ciepłowniczymi budujemy, modernizujemy oraz serwizujemy ciepłownie technologiczne opalane tym olejem. Szczególnie atrakcyjną jest modernizacja większych ciepłowni opalanych olejem lekkim (ekoterm).

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE

WYMAGANIA: JEDNOSTKA / WARTOŚCI
Stan skupienia: - / ciecz
Barwa: - / ciemnobrunatna
Gęstość w temp. 15oC: kg/m3 / > 1000*
Lepkość kinematyczna w temp. 5ooC, max.: mm2/s / 36,2
Temperatura płynięcia, max.: oC / minus 15
Temperatura zapłonu, min.: oC / 80
Zawartość wody, max.: % (m/m) / 0,5
Zawartość węglowodorów aromatycznych: % (m/m) / > 50*
Destylacja:- do temperatury 250oC destyluje: % (v/v) / < 65*

*Powyższe parametry fizykochemiczne dotyczą przykładowej partii oleju popirolitycznego!

 

SPRAWDŹ KAUCJE GWARANCYJNĄ

W celu sprawdzenia czy nasza firma ma opłaconą kaucję gwarancyjną wykonaj poniższe czynności:

1

1. WEJDŹ NA STRONĘ:

2

2. WPROWADŹ NIP:

Wpisz ręcznie numer NIP: 8791754394
3

3. KLIKNIJ "SZUKAJ":

Sprawdź wysokość założonej kaucji gwarancyjnej !!!